Sau vụ 39 người Việt ở Anh: Khối Schengen đưa ra Luật thị thực mới

Từ ngày 18/11/2019 khi là công dân trong số quốc gia sau đây: Afghanistan, Algeria, Syria, Iran, Irac, Liên bang Nga, Pakistan, Sri Lanka, Bắc Triều Tiên, Việt Nam….

Xin Visa Schengen tại bất cứ ở Lãnh Sự Quán nước nào thì hồ sơ sẽ được đưa đi thẩm định qua tất cả 27 nước trong khối Schengen.

Có nghĩa là nếu tới LSQ Pháp làm thủ tục xin cấp Visa thì ngoài hồ sơ đầy đủ ra, sẽ phải chờ sự đồng ý của tất cả 26 nước còn lại, LSQ Pháp sẽ phát Công hàm điện tử đến hết tất cả các nước trong khối Schengen, nếu tất cả đồng ý thì sẽ có Visa, ngược lại họ không cần đưa ra lời giải thích.

Thời gian xét duyệt chung sẽ kéo dài từ 8-10 ngày. Thời gian ra Visa (nếu được cấp) là 14 ngày- kể từ ngày nộp hồ sơ.

Việt Nam được xếp vào trong cụm 10 quốc gia nguy hiểm.

Các Lãnh sự quán Nhựt bổn & Đại Hàn cũng có luật mới từ ngày 15/11/2019 yêu cầu người Việt Nam xin Visa phải có Sổ Tiết Kiệm bản gốc, Sổ Hồng, Sổ Đỏ bản gốc mới giải quyết.

Một sự thật đáng buồn cho dân tộc Việt Nam.

(Nguồn: FB Luu Quang Thu)

Bài viết liên quan