Formosa Hà Tĩnh

Vốn đầu tư 10 tỷ lỗ 1 tỷ USD, Formosa chuyển giá trốn thuế?

Chuyển giá là chiêu trò của cáo công ty đa quốc gia, đây là một hình thức điều chỉnh giảm lợi nhuận bằng cách nâng giá hàng nhập để trốn thuế. Theo báo cáo...
2020-12-28 09:35:58

Samsung lãi 90.000 tỷ nộp ngân sách 4.800 tỷ, Formosa Hà Tĩnh lỗ hơn 11.500 tỷ còn hủy hoại môi trường

Nhìn kết quả kinh doanh của hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại VN là Samsung và Formosa Hà Tĩnh...
2020-12-25 12:59:30