FORMOSA

Người ta chê Trump ngu, nói láo nhưng ông đã diệt được gã đ ầu đ ộc hơn 90 triệu dân Việt – Formosa

Kệ ai chê mặc ai – Trump đã tăng thuế 456.23% mặt hàng thép gốc Đài Loan xuất khẩu từ VN – Tức là hàng thép từ FORMOSA. Không ai giết được thằng Formosa...
Mảng màu kinh tế - 2019-07-04 14:33:58

Bị Mỹ áp thuế thép 256%, Formosa Hà Tĩnh còn là bình phong để thép Trung Quốc vào Mỹ?

Sau khi Mỹ áp đặt lệnh phạt đối với thép Trung Quốc vào năm 2015, thì lượng thép xuất khẩu của Việt Nam năm sau đã...
Góc Việt Nam - 2019-07-03 16:18:10

“Nếu Formosa tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa”, đã đến lúc phải thực hiện?

Chuyện “Công an Hà Tĩnh bó tay với Formosa” trên báo chí ngày 06/5/2019 vừa qua thực sự đã là một cú sốc đối với...
ĐIỂM NÓNG - 2019-05-13 14:24:35

Formosa – “voi vẫn ngày đêm giày mả tổ”

Quê hương là nơi cha mẹ sinh ta ra. Nếu không làm gì được cho quê hương thì cũng đừng mang tai họa đến. Lịch sử quân...
Góc Việt Nam - 2019-05-10 10:53:29